FÖRPACKNINGAR & BUTIKSEXPO 2017-08-30T16:10:51+00:00

Förpackningar & butiksexpo

Förpackat med omsorg
Styckmästarn lägger stor vikt vid förpackning av råvarorna, då vi naturligtvis vill att kunden skall uppleva dem som snygga, och med produkterna noggrant och prydligt upplagda. För att säkerställa hållbarheten arbetar Styckmästarn med den senaste tekniken när det gäller konsumentförpackning av kött. Vi utvecklar våra förpackningsmodeller med miljön i fokus. Vi vill att framtidens förpackningar skall gagna produktens kvalitet och hållbarhet samt vara svinnsmarta och ta så lite som möjligt av jordens resurser i anspråk.

Vi tror att det är viktigt för konsumenten att produkten talar sitt tydliga språk. Designen skall snabbt ge kunden en känsla av innehållet. Av erfarenhet vet vi att våra designade förpackningar med tydligt formspråk säljer mycket bra i jämförelse med paket utan film/etikettdesign.

Gruppbild på olika förpackningar