JOBBA HOS OSS 2017-08-30T16:21:46+00:00

En bransch att växa i…

Styckmästarns verksamhetsmässiga framgång är ett resultat av en bred kompetens och en mångårig branschkunskap. Som inom de flesta andra branscher där det är ett hantverk och ”skrå” involverat, är kompetensen avgörande för produktens trovärdighet och kvalitet.

Följande kompetenser värderas högt inom organisationen: köttkunskap, knivhantverk, hygienkunskap, flödesrationalism och kundorientering.

Genom att lägga fokus på en kompetent personalstyrka, behåller vi vår kvalité och effektivitet. Målet är att alla medarbetare, oavsett position i företaget, ska besitta stor grundkunskap om vår produkt, styckmästarhantverket och kötthanteringen.

Hos oss på Styckmästarn är den enskildes personliga prestationer viktiga, men det team man arbetar i är företagets styrka och alla har ansvar för att medverka till en positiv arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt mellan kollegor och gemensamt medverkar till en kvalitativ produkt; helt enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och företagets standards; detta genom alla produktionsled fram till kund.

Jobba hos oss.

Jobba hos oss!

Våra olika roller hos oss på Styckmästarn

Lagerarbetare
Styckmästare
Maskinförare
Kryddmästare
Expedition