KVALITET 2017-08-31T08:32:59+00:00

Kvalitet

Målet med Styckmästarns kvalitetsarbete är nöjda kunder. Styckmästarns namn skall vara förknippat med hög kvalitet vad gäller personal, produkter/tjänster och kundservice.

Ledningen sätter, på uppdrag av styrelsen, klara kvalitetsmål som kommuniceras, följs upp och revideras regelbundet.  Alla inom företaget förväntas arbeta enligt kvalitetsmålen.

Som hjälpmedel i kvalitetsarbetet använder Styckmästarn ledningssystemen HAACP samt regleringar för upprätthållande av vår IP-certifiering.

Under 2017 pågår en process inom företaget för att, innan årets utgång, ha uppnått och erhållit branschens högsta certifieringsgrad, BRC.

 

Styckmästarns Kvalitetsmål

Vår främsta framgångsfaktor är nöjda kunder, och därför:

 • utgår vi från vad som är bäst för kunden på lång sikt
 • är vi alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder
 • visar vi upp vårt kunnande och ger kunden ett kompetent intryck
 • tillhandahåller vi säkra, tidsbesparande, kvalitativa och prisvärda produkter.

 

Styckmästarn ingår i ett större sammanhang, och därför:

 • följer vi de lagar och förordningar som råder samt företagets etiska regler och policy
 • har vi kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut
 • minimerar vi negativ påverkan på luft, vatten och mark
 • minimerar vi förbrukning av vatten och energi

 

Vår omvärldsmiljö och affärsidé kräver ständiga förbättringar i genomförandet, och därför:

 • baserar vi våra beslut på fakta
 • gör vi rätt saker i rätt tid och på rätt sätt
 • arbetar vi proaktivt med att förebygga problem och risker
 • engagerar vi medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

 

Bolagets livsmedelsanläggning är godkänd av Livsmedelsverkets tillsynsavdelning.

Kvalitet, det är något som vi på Styckmästarn värderar väldigt högt.
Kvalitet, det är något som vi på Styckmästarn värderar väldigt högt.