Vår Affärsidé

Genom en kvalitetssäkrad produktionslinje, med hög flexibilitet och leveranssäkerhet, erbjuder Styckmästarn livsmedelsbutikerna en pålitlig och lönsam hantering av köttdetaljer till konsument.