Hög hygien är A och O för Styckmästarn

Att hålla hög hygienisk standard inom verksamheten är A och O för Styckmästarna. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid personalens utrustning och kläder samt möjligheter till rengöring.

Vid hanteringen av produkterna som vi jobbar med följer vi noggrant de regler och förordningar som gäller, till och med i högre grad än vad som anges, genom att göra fler egenkontroller och provtagningar. Temperaturen kontrolleras kontinuerligt och gasprover tas på den skyddande atmosfären i förpackningarna för att säkerställa rätta värden.

Vi på Styckmästarn följer HACCP´s arbetsmetod med dokumentation och kontroll. Styckmästarn har erhållit ett IP - godkännnade, vilket tydligt markerar vår höga standards.

För att miljön skall vara den rätta för såväl personalen som produkterna utförs städning av ytorna flera gånger om dagen. Avfallsmaterialet källsorteras så långt som det är möjligt.