Genuint hantverk med kvalité


Styckmästarn har sedan företaget grundades varit mån om att hålla hög kvalitet på det som görs inom husets väggar. Detta innebär ett genuint hantverk och yrkesmässig hantering.

Produkterna vi arbetar med skall uppfylla de krav som kunderna ställer på dem. Andra adelsmärken är leveranssäkerhet och flexibilitet i vår verksamhet – som kund skall du helt enkelt kunna lita på Styckmästarn.

Stor vikt läggs vid förpackningarna då kunden skall uppleva dem som snygga och med produkterna noggrant och prydligt upplagda. För att säkerställa hållbarheten arbetar Styckmästarn med den senaste tekniken när det gäller konsumentförpackning av kött.