Tre minnesvärda historier


På 1940-talet grundades Genico AB, nuvarande Styckmästarn AB, av Gerald Hansson och Nils Freij. Dessa båda herrar drev sedan verksamheten under ett antal år innan Stig-Arne Gustavsson kom in i bilden. Och det han inte vet om dagens företag är inte värt att veta. Ta del av företagets tidiga historia men också historien om Slakthusområdets tillkomst och Daniels resa på Slakthuset.