DANIELS HISTORIA2017-09-25T10:06:02+00:00

Det började 1988…

Daniel Wahlgren från Angered hade just slutat högstadiet och hoppades komma in på bildgymnasiet, då konst var hans stora intresse och talang. När intagningsbeskedet blev negativt bestämde sig Daniel för att börja arbeta istället. Efter ett kortare jobb på Swelast fick han upp ögonen för en annons om en ledig tjänst på expeditionen hos Genico, Slakthuset i Göteborg. Sexton år gammal gjorde han ett gott intryck på Stig-Arne Gustavssons fru Elisabeth som satt med ansökningarna. Samtidigt hade Stig-Arne erbjudit tjänsten till en styckarkunnig svärson till grannföretagets ägare. Men när Stig-Arne kom till Elisabeth och berättade att han hade en kille som skulle börja jobba hos dem sa Elisabeth blankt nej; hon hade redan anställt en sökande vid namn Daniel Wahlgren. Stig-Arne fick besviket ta tillbaka sitt jobberbjudande. Detta är en historia som Daniel och Stig-Arne har fått höra många gånger om ifrån grannföretagarens svärson, som sedermera köpte upp det anrika företaget Helmut Walsch.

 

Daniel minns väl dagen då han fick sitt första riktiga jobb här på slakthuset. Han kände sig oerhört glad över att ha lyckats komma in i ett riktigt yrke, något att vara stolt över. Den känslan har sedan funnits med honom i alla år.

 

Daniel började arbeta som lärling hos Stig-Arne på Genico och fick snabbt lära sig alla delar i företaget, från expedition till styckning och paketering. Stig-Arne märkte snart att den lite blyge killen var mycket ambitiös och lättlärd.

Tidigt in i vuxen- och yrkeslivet

Ambitionen ”att till alla medel lösa kundens begäran” satt redan då i väggarna, vilket medförde nattarbete för personalstyrkan, som vid den tiden var ca åtta personer allt som allt. Det styckades 100 grisar per dygn och allt som producerades och packades måste ut till butik samma morgon; packdagen var detsamma som sista förbrukningsdagen!

 

Redan som sjuttonåring jobbade Daniel långt mer än heltid och kunde gott och väl försörja sig själv och därmed flytta hemifrån. Vid 19 års ålder fick han sitt första barn och den lilla familjen flyttade till Eriksbo. Fyra år senare hade barnaskaran utökats och familjen köpte sig ett hus i Stannum, Gråbo.

 

Efter några år blev Daniel, under ledning av styckmästaren Perik, fullärd som skicklig styckare och hade dessutom kunskaper inom de flesta områden i företaget. Stig-Arne hade även upptäckt att Daniel var bra på att ta kunderna, och han fick därför allt mer ansvar i att ringa runt och ta upp kundernas beställningar på eftermiddagarna. Daniel märkte att han trivdes väldigt bra i rollen som både inköpare och säljare och den inblick han fick i prissättningen genom att vara delaktig i båda dessa bitar.

 

Med tiden fick Daniel och Per-Gunnar Strömberg, som i princip funnits inom företaget sedan Stig-Arnes övertag på 70-talet, allt mer ansvar som arbetsledare.

DANIELS HISTORIA

Tekniska innovationer

När så den nya gasförpackningsmaskinen kom 2001 förändrades arbetssättet dramatiskt för företagets anställda. Hållbarheten på produkterna ändrades från 1 dag till 8 dagar vilket medförde att nattskiftet kunde kortas ner. Det nya arbetsschemat började kl 03:00 på natten och fortlöpte till 15:00 på eftermiddagen. Alla i personalen deltog dock fortfarande i hela processen, från mottagning till produktion och slutligen städning. Fortfarande blev det väldigt långa arbetsdagar, eller snarare dygn; Daniels rekordarbetspass låg på 25 arbetstimmar i sträck!

 

Det tekniska kunnandet blev nu alltmer nödvändigt inom produktionen. Stig-Arne såg tacksamt att Daniel tog sig an maskinparken. Han lärde sig snabbt alla funktioner och kom med ständigt nya idéer för att få en effektivare och bättre produktionsapparat.

 

Moderna maskiner till trots var det fortfarande mycket muskelkraft som gällde. Hissanordningar och liftar fanns fortfarande inte på Genico, utan backar och skänkvagnar fick lyftas för hand. Personalen arbetade tuffa fysiska pass vid färskvarnen som malde 40 kg åt gången. Rekordet blev strax över 10 ton färs på en dag innan kvarnen till slut ersattes av en ny, som hade lift och som kunde mala över ett halvt ton åt gången.

 

Larry – DANIELS HISTORIA

Ett yrke att älska

Daniel introducerade sin lillebror Larry Wahlgren i yrket 1990. Larry fick jobb i grannföretaget Alfood (som låg i de lokaler där Styckmästarns nya produktionshall ligger idag). Där putsade han skinkor och styckade hängande nötkött. Även om brodern inte jobbade på samma företag var Daniel mycket noggrann med att han skulle vara i tid hos sin arbetsgivare. Daniel åkte därför under de första åren och hämtade Larry innan hans eget arbetspass började kl 03:00, och så fick Larry sova i Daniels bil på slakthuset tills han skulle börja kl 06:00. Larry fick senare jobb som styckare hos grannföretaget Styckservice. Under sina år vid styckbänken på Styckservice utvecklades Larry till en oerhört skicklig styckare.

 

När företaget lades ner 2003 erbjöds han en tjänst på Genico. Daniel har alltid varit mån om sina nära, och Larry är inte den enda som med hans hjälp kommit in i branschen. Även systersonen Antti Turunen har varit som en lillebror för Daniel och glädjen har varit stor över att bland annat kunna följa dennes yrkesmässiga framsteg på Genico.

Stig-Arne som förebild

Daniel växte upp utan en fadersgestalt, och kanske var det detta, i kombination med hans ringa ålder, som medverkade till att ägaren Stig-Arne blev en självklar förebild för honom. Många är de som vid ett första intryck trott att de är far och son, och Daniel håller med om att han i mångt och mycket tagit efter sin före detta chef och mentor.

 

Uppskattningen var ömsesidig och redan under tidigt 2000-tal erbjöd Stig-Arne Daniel att bli delägare i Genico. Utav ett femtiotal anställda som passerat revy under årens lopp, anser Stig-Arne än idag att det bara funnits en person som skulle kunna driva Genico helt på egen hand. Daniel kände sig dock inte redo för uppdraget, då han nyligen träffat sin blivande fru Jenny och de planerade att köpa tomt och bygga en framtid tillsammans. Daniel visste att insatsen som delägare skulle kräva såväl kapital som ökade arbetstimmar.

Delägarskap

Några år senare, 2007, tog dock Daniel steget tillsammans med P-G och köpte bolaget av Stig-Arne som då gick i pension. Att vara två som tillsammans skulle driva företaget kände Daniel som en fördel, speciellt då det var många nya ekonomifrågor att sätta sig in i. Genico omsatte vid övertaget ca 45 miljoner om året.

 

Första året ökade Daniel och P-G omsättningen med 10 miljoner kronor. Året därpå med 12 miljoner kronor. Genico växte snabbt ur sina lokaler och frågan uppstod huruvida verksamheten skulle klara av att fortsätta växa i samma takt som sin största kund Netto. Inledningsvis planerades för ytterligare en anläggning vägg i vägg med Nettos lager i Falkenberg. Men, som ett under, valde plötsligt Signal Andersson i grannlokalen att flytta till nya lokaler, och Genico fick möjligheten att ta över hela fastighet G på slakthuset. Daniel kastade sig huvudstupa in i ett gigantiskt byggprojekt, som efter mycket slit, och en brandkatastrof, samt nästan 11 miljoner i investeringar, stod klart i slutet av 2010.

Fokus varumärke

Hösten 2010 började Daniels fru Jenny Wahlgren att arbeta på Genico. Jenny som är utbildad ekonom, ville driva ekonomi-, marknadsförings-, organisations- och informationsteknikfrågor. Men högst på hennes agenda var att genomdriva en namnändring. I december 2010 bytte Genico namn till Styckmästarn i Gamlestan AB. Under det följande året gick företaget från att konsumentförpacka 5% av leveranserna i eget varumärke till hela 100% – detta i Styckmästarns namn.

 

Styckmästarn fick en egen hemsida, marknadsföringsmaterial och ett nytt premiumkoncept. Företaget fortsatte att växa och omsatte år 2011 hela 127 miljoner kronor. Ett nytt affärssystem blev därför en nödvändig investering för att kunna hantera företagets samtliga flöden.

En ny era…

Per-Gunnars hälsotillstånd har tyvärr gjort det svårt för honom att arbeta lika intensivt som förr, vilket i förlängningen även påverkat möjligheten för honom att fortsätta som aktiv delägare i företaget. P-G valde därför under sommaren 2012 att låta sig bli utköpt av Daniel.

 

Under de fyra och ett halvt års tid som delägarskapet fortgått har Daniel och P-G haft stora verksamhetsmässiga medgångar men även stött på ett antal motgångar, då tvåsamheten varit ovärderlig. P-G väljer att arbeta kvar i Styckmästarns produktion på deltid.

 

Daniel Wahlgren ser med stor tacksamhet tillbaka på sin historia på slakthuset, från tiden som ung lärling till dagens position som VD och ensamägare till ett företag i ständig utveckling.

 

Daniel hoppas att hans historia skall ge inspiration till andra som kämpar för att nå sina drömmars mål…

DANIELS HISTORIA