FÖRETAGETS HISTORIA 2017-09-25T09:59:15+00:00

Från Genico till Styckmästarn

– En resa som började på 1940-talet

Företagets historia

I slutet på 1940-talet inledde Gerald Hansson och Nils Freij sin affärsbana på Slakthusområdet i Gamlestaden, Göteborg. På den tiden var verksamheten inom området betydande då slakteriprodukter både köptes och såldes i stor omfattning.

 

Inledningsvis var samarbetet de båda köpmännen emellan inte så tätt, men från och med 1959 blev det annorlunda. Då bildade de nämligen upphovet till dagens Styckmästarn – bolaget Genico AB, där de fann namnet från Gerald, Nils och Company.

 

Bolaget började med något för den tiden så unikt som att stycka och skära ned kött. Produkten det handlade om kan även den betraktas som udda för det var grishuvuden som benades ur och såldes vidare till charkindustrin för tillverkning av korv. En stor kund till Genico var välkända Lithells.

 

Med tiden blev Genico känd för sin verksamhet och det sägs att personalen som styckade grishuvudena tjänade bra med pengar då de gjorde arbetet på ackord. En timpeng på mellan 25 och 30 kronor lär inte ha varit ovanlig.

 

Med tiden blev lokalerna för trånga för herrar Hansson och Freij och de köpte då ett nedlagt mejeri i Vedum strax utanför Vara.

Stig-Arne som tog över
 Genico blev dock kvar på Slakthusområdet men nu med nya ägare eftersom butikskedjan Bogö köpte upp företaget. Året var 1971 och som platschef tillsattes en man vid namn Stig-Arne Gustavsson. Och denne kom att få en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen.

 

Tiden med Bogö som ägare blev hur som helst lyckosam då Stig-Arne och hans mannar styckade och konsumentförpackade kött till Bogös sex butiker i Göteborg. 1973 såldes dock verksamheten till Dagab Detaljinvest som med tiden visade sig allt mindre intresserade av konsumentförpackning av kött – man trodde helt enkelt inte på det…

 

En som gjorde det var Stig-Arne och därför blev han, tillsammans med sin fru Elisabeth, nya ägare till Genico 1977. Enligt Stig-Arne var det flera som avrådde honom från att fortsätta men han strävade enträget vidare med att sälja konsumentförpackningar till Bogö och grovstyckade detaljer till andra handlare.

Från och med 1970-talets senare del utökades kundskaran med lågpriskedjor som HP och LL Livs. De förstnämnda hade 28 butiker i Göteborgsområdet så det var bråda dagar på Genico. Beställningarna kom in från HP klockan 22.00 på kvällen, för att effektueras klockan 11.00 dagen därpå. För Stig-Arne var det bara att se till så att verksamheten rullade på i stort sett dygnet runt från söndag till lördag eftermiddag.

 

Med tiden försvann dock såväl HP som LL som kunder men då var turen i stället kommen till andra butikskedjor som Netto till exempel.

Genombrottet kom med 2000-talet

Det verkliga genombrottet för konsumentpackat kött kom dock inte förrän i och med 2000-talets inträde. Detta tack vare förpackningstekniken som förbättrats allt mer. I och med att köttet förpackades i en skyddad atmosfär ökade hållbarheten från några få dagar till åtta–nio dagar.

Från att ha varit ett rent hantverk med kniv, stål och såg som främsta verktyg är det nu en bransch där moderna maskiner gör en stor del av arbetet. När Stig-Arne ser tillbaka tycker han att det är en otroligt spännande resa han fått vara med om till dags dato. Han är stolt över att han envetet höll fast vid och utvecklade något som andra bara skakade på huvudet åt.

Företagets historia